اعزام 300 نفر به اردوی راهیان غرب ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۸