به گزارش آوای خزر،  اگرچه سردی پاها در بیشتر موارد عادی است و درباره آن جای نگرانی وجود ندارد، اما اگر شما به طور مزمن پا‌های سرد دارید، ممکن است این علائم یک مشکل اساسی باشد.