به گزارش آوای خزر، کمبود ویتامین دی با آلوپسی معروف به طاسی نقطه‌ای و تعدادی از بیماری‌‌ها ارتباط دارد.