به گزارش آوای خزر،  متخصصین تغذیه عادت‌های غذایی را برشمرده‌اند که باعث تشدید مشکلات پوستی می‌شوند و ۵ ماده برای پوست سالم را معرفی کردند. سخنان این متخصصین در Eat This, Not That! منتشر شده است.